Home > Όροι χρήσης διαγωνισμού

Όροι χρήσης διαγωνισμού

Κανόνες Διεξαγωγής του διαγωνισμού “Tip-Get”

Κάθε είδους στοιχηματισμός σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός είναι αποκλειστικά εικονικός. Ουδεμία χρήση πραγματικών χρηματικών ποσών λαμβάνει χώρα αμέσως ή εμμέσως μέσω του διαγωνισμού “Tip-Get” και του ιστοχώρου bet-get.com.

Συγκεκριμένος αριθμός χρηστών που θα κατέχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά τη λήξη του διαγωνισμού “Tip-Get” θα έχουν το δικαίωμα επιλογής, κατά σειρά κατάταξης, ενός εκ των δώρων του διαγωνισμού. Τα δώρα των νικητών και ο αριθμός τους θα ανακοινωθούν οπωσδήποτε πριν τη λήξη του διαγωνισμού στη ενότητα «δώρα διαγωνισμού». Σε περίπτωση που υπάρξουν έξοδα αποστολής των δώρων, αυτά βαραίνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε νικητή του δώρου. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποιο νικητή, όπως και σε κάθε περίπτωση άρνησης αυτού να παραλάβει κάποιο δώρο, το δώρο αυτό θα δικαιούται ο επόμενος (στην αντίστοιχη σειρά κατάταξης) χρήστης. Οι διοργανωτές του παιχνιδιού διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την απονομή δώρου σε χρήστες που δεν έχουν καταχωρήσει κανένα δελτίο στοιχήματος ή σε χρήστες που έχουν καταχωρήσει λιγότερα από 20 στοιχήματα ή σε χρήστες για τους οποίους συντρέχει λόγος υποψίας παράβασης των κανονισμών του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό “Tip-Get” θα πρέπει οι χρήστες/επισκέπτες του ιστοχώρου να γίνουν μέλη μέσω της δήλωσης ενός μοναδικού ονόματος χρήστη (username) και ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επιπλέον προσωπικά στοιχεία μπορεί να παρέχονται προαιρετικά από κάθε χρήστη. Τα στοιχεία κάθε χρήστη προορίζονται για χρήση μόνο από τους διαχειριστές του διαγωνισμού και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν/προμηθευτούν προς τρίτους για λόγους διαφήμισης/προώθησης προϊόντων/ενημέρωσης, εκτός κι αν προκύπτει θέμα νομικού ενδιαφέροντος και παρεμβολή Αστυνομικών ή Δικαστικών Αρχών. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο διαγωνισμό με ένα (1) και μόνο όνομα χρήστη (username). Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής δώρου αποτελεί η ενημέρωση των ακολούθων προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και για συγκεκριμένα δώρα ίσως χρειαστεί και η αποστολή αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι πόντοι που έχει κάθε μέλος στην κατοχή του μεταβάλλονται κατά τους εξής τρόπους:

  • Πίστωση κάθε νέου λογαριασμού με συγκεκριμένο αριθμό πόντων εκκίνησης.
  • Πίστωση με συγκεκριμένο αριθμό πόντων, όλων των λογαριασμών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Στοιχηματισμός (δαπάνη) πόντων σε συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα από το μέλος.
  • Κέρδος πόντων από επιτυχή στοιχηματισμό πόντων σε συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα από το μέλος.

Ο διαγωνισμός “Tip-Get” είναι συνεχής και τα δώρα θα διανέμονται μετά τη λήξη συγκεκριμένων περιόδων, οι οποίες θα ανακοινώνονται εγκαίρως. Τα αθλητικά γεγονότα τα οποία προσφέρονται προς στοιχηματισμό μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε είδος επίσημης αθλητικής δραστηριότητας η οποία λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και στην οποία λαμβάνουν μέρος αθλητές ή αθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες. Η επίσημη τελική έκβαση των γεγονότων καθορίζεται από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες. Σε περιπτώσεις αναβολών η διακοπών αγώνων για τον οποιοδήποτε λόγο, η απόφαση για την τακτοποίηση του στοιχήματος θα λαμβάνεται από τον διαχειριστή του διαγωνισμού.

Όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του πίνακα γενικής κατάταξης ανά αγωνιστική περίοδο καθώς και του ιστορικού των προσωπικών στοιχηματικών επιλογών τους. Όλα τα μέλη επίσης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των ανοιχτών στοιχηματικών επιλογών των υπόλοιπων χρηστών ανά πάσα στιγμή. Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων για τους περισσότερους αγώνες λαμβάνει χώρα σε διάστημα 10-20 λεπτών μετά τη λήξη των αγώνων.

Ο διαγωνισμός “Tip-Get” έχει ψυχαγωγικό σκοπό για τους χρήστες και η συμμετοχή σε αυτόν προσφέρεται χωρίς καμία χρέωση. Στον ιστοχώρο θα φιλοξενούνται ηλεκτρονικές πινακίδες (banners) ή σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες άλλων εταιριών με σκοπό την ενημέρωση ή προβολή ή διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια μορφή διαφήμισης σε καμία περίπτωση δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν θα επιφέρει άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση στους επισκέπτες ή/και χρήστες/μέλη του ιστοχώρου. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού “Tip-Get” και οι διαχειριστές του ιστοχώρου ουδεμία ευθύνη φέρουν για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί οποιοσδήποτε επισκέπτης μέσω των διαφημιστικών συνδέσμων και οι οποίες δε φιλοξενούνται στον συγκεκριμένο ιστοχώρο, καθώς και για τις νομικές κυρώσεις που πιθανόν να επιφέρει οποιαδήποτε ενέργεια που θα προκληθεί από την επίσκεψη σε διαφημιζόμενες ιστοσελίδες (είτε μέσω συνδέσμων (links) είτε μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων (banners)) και η οποία δε συνάδει με το νομικό καθεστώς της χώρας δραστηριότητας του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη χρήσης κάθε συνδέσμου ή ηλεκτρονικής πινακίδας. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος στο σύνολό του ουδεμία ευθύνη φέρει για χρηματικές απώλειες από στοιχηματισμό χρηματικών ποσών σε διαφημιζόμενες εταιρίες ή μη, όπως επίσης δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο οποιασδήποτε μορφής κέρδη. Πριν από κάθε απόφαση επένδυσης σε στοιχηματικά γεγονότα θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς κάθε χώρας.

Υποχρεώσεις Διοργανωτών
Οι διοργανωτές του παιχνιδιού διατηρούν το δικαίωμα να προσθέτουν ή να τροποποιούν τους κανόνες του διαγωνισμού «Tip-Get» ανεπιφύλακτα και χωρίς προειδοποίηση προκείμενου να διαφυλάττουν και να προστατεύουν την ομαλή λειτουργία του. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την λειτουργία του διαγωνισμού αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι λόγοι που καθιστούν τη λειτουργία του προβληματική.

Μετά την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος στην καταχώρηση δεδομένων, στο λογισμικό, στους εξυπηρετητές (Servers) που φιλοξενούν το διαγωνισμό στο δίκτυο καθώς και κάθε άλλου είδους προβλήματος ή λογικού σφάλματος ή παράλειψης που μπορεί να επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, οι μόνοι αρμόδιοι για την επίλυσή του είναι οι διοργανωτές οι οποίοι οφείλουν να το επιλύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που πιστεύουν πως εξυπηρετεί διεξαγωγή του διαγωνισμού “Tip-Get”.

Υποχρεώσεις μελών
Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Στο email εγγραφής θα αποστέλλονται από τους διοργανωτές μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία του: υπενθύμιση κωδικού, αναγγελία αγωνιστικής, αναγγελία σημαντικών νέων κτλ. Σε περίπτωση παραβίασης ή προσπάθειας παραβίασης των κανόνων του διαγωνισμού ή του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο, ηθελημένα ή ακούσια, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν το μέλος.

Αν κάποιο μέλος διαπιστώσει κάποια δυσλειτουργία, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αλλαγή των κανόνων λειτουργίας, του συνολικού αριθμού πόντων, της θέσεως κατάταξης ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένο να το αναφέρει διαφορετικά οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής του μέλους ή εναλλακτικά επιβολή συγκεκριμένων μέτρων αντιστάθμισης της δυσλειτουργίας.